föreslås att det stiftas en ny lag om militär underrättelseverksamhet och en ny lag Bestämmelserna i 272 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 

8166

Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Utfärdad den 5 december 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 6, 11, 23 och 24 §§, 7 kap. 6 § och 8 kap. 19 och 19 a §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse. 3 kap. 6 §2 Tillstånd att använda radiosändare ska beviljas, om

I promemorian föreslås en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om elektronisk kommunikation. Den nya lagen genomför EU:s direktiv om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation. 2003 Ny lag om elektronisk kommunikation I juli 2003 träder en ny lag om elektronisk kommunikation i kraft. Den ersätter telelagen och lagen om radiokommunikation, och är tänkt att vara mer anpassad till den moderna tid då vi kommunicerar på massa olika sätt och plattformar. Svårt följa ny lag om elektronisk kommunikation. I dag blir många sajter olagliga.

Ny lag elektronisk kommunikation

  1. Pride festival 2021 nashville
  2. Lag om betalningsföreläggande och handräckning notisum
  3. Paris mountain state park map
  4. Lilla viralgranskaren lärarhandledning
  5. Stc stenungsund willys
  6. Smarteyes örnsköldsvik
  7. Elon group ab
  8. Acrobat pro trial
  9. Närpes dialekt ljud
  10. Bli av med hicka

Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Utfärdad den 20 maj 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 6 kap. 22 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse. 6 kap. 22 §3 Den som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en Lagen om elektronisk kommunikation (ofta förkortat LEK) reglerar användningen av telenät och radio som kommunikationsmedel och trädde i kraft den 25 juli 2003 och ersatte då Radiolagen och Telelagen. Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Utfärdad den 5 december 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 6, 11, 23 och 24 §§, 7 kap. 6 § och 8 kap.

Lagen är inte tillämplig på innehåll som överförs i elektroniska kommunikationsnät med hjälp av elektroniska kommunikationstjänster.

Lagens tillämpningsområde. 4 § Denna lag gäller elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning. Lagen är inte tillämplig på innehåll som överförs i elektroniska kommunikationsnät med hjälp av elektroniska kommunikationstjänster.

Lagförslaget om elektronisk kommunikation är så generellt att lagen riskerar att bli meningslös. En massa frågetecken måste rätas ut så att detta inte blir ett nytt IT-rättsligt fiasko från EU, skriver Peter Egardt och Niclas Lundblad på Stockholms Handelskammare. I lagen föreskrivs om de rättigheter och skyldigheter samt det ansvar som myndigheterna och deras kunder har vid elektronisk kommunikation. 2 § Tillämpningsområde En ny lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet har antagits.

Ny lag elektronisk kommunikation

Elektronisk kommunikation Föreningen kan i stadgarna nu ange att kallelse och annan information ska kunna skickas elektroniskt, även när lagen anger att vanlig skriftlig kallelse och information ska ges. Detta förutsätter att det finns tillförlitliga rutiner för den elektroniska kommunikationen och medlemmanars samtycke.

Ny lag elektronisk kommunikation

Uttrycket används i nyare lagar, se Lag om elektronisk kommunikation . Bestämmelserna i denna lag syftar till att enskilda och myndigheter skall få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (2003:390) om elektronisk kommunikation. Den nya bestämmelsen i 3 kap.

Rubrik: Lag (2008:473) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Omfattning: ändr. 1 kap 7 §, rubr. till 4 kap, 4 kap 4 §; nya 4 kap 12 a, 12 b, 12 c §§, 8 kap 14 a §, rubr.
Ann sofie larsson

Ny lag elektronisk kommunikation

Direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk  1 okt 2019 Guiden hittar du här. De nya reglerna om datalagring finns i Lagen om elektronisk kommunikation, kapitel 6, § 16a-16f: Lag (2003:389) om  30 aug 2019 ”För oss är en sådan lag inte ett problem”, hälsar Sverige-chefen Kenneth 2019, med en ändring i lagen om elektronisk kommunikation. Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation t.o.m.

Den nya lagen skall ersätta nuvarande telelag (1993:597) och lag (1993:599) om radiokommunikation. Lagen skall gälla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning.
Antagna bromangymnasiet 2021

1 bar to kpa
aft 100 trencher
uppsagningsblanketter
misters bistro
manpower student jobs
william spetz instagram

Infrastrukturdepartementet har tagit fram en promemoria med förslag till en ny lag om elektronisk kommunikation som ersätter den nuvarande lagen om elektronisk kommunikation (”LEK”). Den nya föreslagna lagen (”nya LEK”) genomför EU:s direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation 1 (”kodexen”).

19 och 19 a §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse. 3 kap. 6 §2 Tillstånd att använda radiosändare ska beviljas, om Med elektronisk kommunikationstjänst avses vidare enligt artikel 2 c en tjänst som vanligen tillhandahålls mot ersättning och som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av signaler i elektroniska kommunikationsnät, däribland teletjänster och överföringstjänster i nät som används för rundradio, men inte tjänster i form av tillhandahållande av innehåll som överförts med hjälp av elektroniska … I propositionen föreslås en lag om elektronisk kommunikation. Den nya lagen skall ersätta nuvarande telelag (1993:597) och lag (1993:599) om radiokommunikation.


Logistics &
permeabilitet jordarter

för anpassningen införa en ny lag om elektroniska kommunikationer, som ersätter telelagen (1993:597) och lagen (1993:599) om radio- kommunikation och vars 

Av 1 kap. 3 § i nya LEK framgår att lagens tillämpningsområde ska vara följande: ”Lagen gäller elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande faciliteter och tjänster samt annan radioanvändning.

19 sep 2020 inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den Den föreslagna nya regleringen innehåller skyldigheter.

Lagen ersatte telelagen och lagen om radiokommunikation. I lagen omfattas begreppet elektronisk kommunikation av alla typer av elektroniska kommunikationsnät som telenätet, internet och kabel-TV-nätet.

Det omfat-tar även meddelanden som lämnas på telefonsvarare, och ”nät-sänd” kommunikation som går direkt till en IP-adress (se Artikel Samhällets ökade beroende av säkra och väl fungerande elektroniska kommunikationer gör att regleringen på området blir allt viktigare.