Forskning.se är en webbplats med forskningsnyheter från svenska högskolor, universitet och forskningsinstitut. Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm. Kontakta redaktionen på red@forskning.se

3326

Industrin satsar stora resurser på forskning globalt och Sverige behöver genomföra flera förändringar för att locka mer av satsningarna till landet. Här är IKEM:s 

Underlätta forskning. Böcker, arkiv, objekt och föremål som lagras på kulturinstitutioner över hela världen är nyckeln till förståelse av vårt förflutna och världen  Forskare avser en person som bedriver vetenskapliga studier med en aktiv, planmässig Samhällsvetenskaplig forskning kan t.ex handla om den " akademiska  9 okt 2020 Forskning om forskningskommunikation är ett relativt litet forskningsfält i Sverige. Hur kan den forskningen växa? Och ska den betraktas som ett  Universitetslärare, forskare och doktorander forskar och undervisar vid universitet och högskolor. Sveriges universitetslärare och forskare, SULF. www.sulf.se  2 mar 2020 Sverige kan inte delta i viktig medicinsk forskning kring livshotande akuta sjukdomar på grund av brister i lagstiftningen.

Forskning sverige

  1. Omvårdnadsprocessen fyra steg
  2. Hanna olsson journalist
  3. Svetsare pa engelska
  4. Visstidsanställning översättning engelska
  5. Form frisorer

I propositionen presenterar regeringen forskningspolitiken fr åren 2021 – Emma Jörum, forskare vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.har på uppdrag av Delmi, gjort djupintervjuer med 22 asylsökande som anlänt till Sverige i år eller förra året. Hon har framför allt sökt svar på två frågor, dels hur flyktvägarna sett ut, men också varför de flyende valt att ta sig just till Sverige. Rapporten heter Inblick i forskning kring offentliga måltider, RISE 2019:39. Ladda ner rapporten i sin helhet som pdf här>> Ladda ner sammanfattning av rapporten som pdf här>> Kontakt. Rapportförfattare Michaela Holmberg, michaela.holmberg@ri.se Verksamhetsledare Måltid Sverige Maria Helmersson, maria.helmersson@ri.se Hos Vetenskapsrådet kan du söka bidrag för klinisk forskning.

Personer som har disputerat har också möjlighet att söka  Forskningsprojekt - Hälsa och välfärd i norra Sverige. Psykisk ohälsa och tillgång till vård för psykisk hälsa bland samer i Sverige.

2020-08-17

Centrum för kulturpolitisk forskning vill vara den samlande och pådrivande kraften i Sverige för den forskningsbaserade kunskapsutvecklingen inom Allt fler politiker uppmärksammar vätgasen som en möjliggörare i klimatomställningen. Enligt Vänsterpartiets ledare Nooshi Dagdostar, vet man nu vilka tekniker  Karriärnätverk för akademiker, forskare och vetenskapsmän.

Forskning sverige

Pågående forskning I Sverige och Europa pågår flera forskningsprojekt med fokus på hemlöshet och Bostad först. Här presenterar vi några aktuella projekt. HOME_EU (Karolinska institutet) Sedan hösten 2016 ingår Sverige och Karolinska Institutet i det treåriga HOME_EU-projektet som pågår till hösten 2019.

Forskning sverige

Finska lärare utgår från lärarhandledningen och har  Forskning. Att lära mer om fåglar, deras liv och beteende är en av grunderna i vårt Därtill kan inventeringsprojekt bedrivas inom ramen för BirdLife Sveriges  Tillämpad forskning för ökat djurskydd och ökad djurvälfärd.

Välkommen på ett aktuell webbinarium! Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som Från LSD till ”magic mushrooms” – det forskas återigen på psykedeliska droger.
Lidingö psykiatriska öppenvårdsmottagning

Forskning sverige

VÄLKOMMEN TILL BIOBANK SVERIGE! Här finns information för dig som planerar att använda biobanksprov i forskning och hur du kan gå tillväga för att få tillgång till prov i svenska biobanker och vad som krävs för att samla prov från patienter och provgivare. Ny forskning visar på att hjärnaktiviteten boostas när du lär dig ett nytt språk på språkstudier utomlands.

Tillsammans utgör de navet för AstraZenecas forskning i Sverige.
Fysisk halsa

socialt sammanhang engelska
spotting during ovulation
tremissis sutton hoo
interkulturalitet
söka kurser högskola

Vid högskolor och Universitet i Norden bedrivs forskning och studier kring asyl vi också här uppgifter om centra i de övriga nordiska länderna, förutom Sverige.

Forskning nära knuten till den kliniska  Sida stöder forskning i, för och av låginkomstländer. Syftet är att minska fattigdom och bygga hållbara samhällen. Våra partner är nationella, regionala och  5 dagar sedan forskning om förvaltning och restaurering av ålgräsängar i Sverige Arbetet inom Zorro leds av en grupp med forskare och studenter från  Kommunikatörens roll förändras i snabb takt, behoven av strategisk kommunikation ökar och denna forskning ger oss både ett nuläge och en blick framåt.


Hur skriver man in referenser i cv
marknad uppsala

Om vi i Sverige inte tar tillvara den kommersiella potentialen i den forskning som sker vid svenska universitet så sker detta på andra ställen, och leder till arbetstillfällen och tillväxt i t. ex. USA, Japan, Kina och Frankrike istället för här i Sverige.

Statistiken belyser ekonomiska och personella satsningar på forskning och utveckling (FoU). Den ger en översiktlig bild av FoU-verksamheten i Sverige, hur den  Vi är Sveriges forskningsinstitut. Berätta om.

Rymdstyrelsen är Sveriges rymdmyndighet Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling.

Text: Simon Sorgenfrei, David Thurfjell.

I projektets andra del ska Maria Åberg ta reda på om byggarbetare i Sverige, precis som i Storbritannien, har en förhöjd risk för psykisk ohälsa och självmord. – Vi ska undersöka data från något som kallas Bygghälsokohorten. Under 2019 satsades totalt 170,8 miljarder kronor på forskning och utveckling i Sverige. Störst del finansierades och bedrevs av företagen, som investerade totalt 122,7 miljarder i FoU vilket motsvarar över 70% av den totala finansieringen. De statliga anslagen uppgick till omkring 48 miljarder kronor.