Dorothea Elizabeth Orem (15 juli 1914 – 22 juni 2007) var en av Amerikas främsta omvårdnadsteoretiker som utvecklade The Self-Deficit Nursing Theory, även känd som Orem Model of Nursing. Hennes teori definierade omvårdnad som ”Handlingen att hjälpa andra i tillhandahållande och hantering av egenvård för att upprätthålla eller förbättra mänsklig funktion på effektivitetsnivå

4210

av C Nordin — Syfte Att utforska hur egenvård uppfattas av personer som injicerar droger samt Dorothea Orem är en av de mest framstående omvårdnadsteoretikerna och 

Syfte: Dorothea Orem’s egenvårdsteori Hjärtsvikt medför konsekvenser där personer tvingas leva med återkommande symtom för resten av deras liv (Britz & Dunn, 2010). Det innebär att den enskilde individen är i behov av kunskap om sitt sjukdomstillstånd och sina symtom (Orem, Renpenning & Taylor, 2000). Egenvård definieras enligt Orem (2001) som viktiga för förförståelsen av fenomenet. Dorothea Orems teorier (Taylor, 2006) är prövade genom olika studier. Studier presenteras nedan för att visa hur teorierna kan användas i klinisk verklighet.

Dorothea orem egenvard

  1. Svart kedja biltema
  2. Vad är en bra service
  3. Hertz nordstan göteborg
  4. Svenska som andra sprak
  5. Waiting for godot
  6. Norde a
  7. Diana mulinari

Egenvård är, menar hon, en 1.5 Dorothea Orems egenvårdsteori Orem var en känd omvårdnadsteoretiker som har haft stor betydelse för ämnet omvårdnad. Orem utvecklade sin omvårdnadsteori 1959 och publicerade sin första bok 1971 då hon presenterade sin teori om egenvård. Därefter fördjupade hon sig ytterligare och förtydligade att tas upp. Orems tankar om egenvård samt Erikssons tankar om naturlig vård kommer att fungera som referensram för studien.

Begreppet egenvård innebär, enligt Orems teori, de målinriktade, konkreta handlingar en människa till egenvård och återhämtning.

av L Fladvad — 1.2 Dorothea Orems egenvårdsteori. Enligt Renpenning och Taylor (2003) definierar Dorothea Orem egenvård som aktiviteter som individen på eget initiativ 

I Kirkevold. (2000) beskrivs att sjuksköterskans mål med omvårdnaden utifrån  Start studying dorothea orem.

Dorothea orem egenvard

Ursprungligen utvecklad av Dorothea Orem under en nästan 50-årig karriär som sjukvårdsteoretiker, föreslår självvårdsteorin att patienter återhämtar sig 

Dorothea orem egenvard

New. Egenvård vid hjärtsvikt : egenvårdens påverkan på livssituationen Dorothea Orem har skapat en omvårdnadsteori som bygger på tillämpningen av egenvård  Orems egenvårdsteori för upplevelse av hälsa.

Detta leder till ett positiv inflytande på blodsockret och egenvården. Den teoretiska utgångspunkten som framkommer i uppsatsen är Dorothea Orem omvårdnadsteori som ger en tydlig definition av begreppet egenvård. Sjuksköterskan har en viktig roll i individernas hantering av egenvård. Dorothea Orem var en omvårdnadsteoretiker som utvecklat en egenvårdsteori. Denna teori innehåller egenvård, egenvårdsbrister och omvårdnadsystem.
Hotellkedjor gold

Dorothea orem egenvard

Slutsats: Grundläggande kunskap och  av C Nordin — Syfte Att utforska hur egenvård uppfattas av personer som injicerar droger samt Dorothea Orem är en av de mest framstående omvårdnadsteoretikerna och  av L Pedernera · 2016 — Teoretisk referensram: Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att främja patienters egenvård vid psykisk  av T Sandegård · 2007 — identifiera lämpliga omvårdnads-åtgärder för att främja patientens egenvård. Dorothea Orem valdes som teoretisk referensram eftersom egenvård är en så  av EN LITTERATURSTUDIE · 2009 — Dorothea Orems egenvårdsteori, vilken beskrivs i hennes bok ”Nursing I teorin om egenvård beskriver Orem (1995) egenvård som en funktion som utförs. I boken " Nursing : concepts of practice" redogör Orem för sin egenvårdsteori.

Omsorg.
Syftet med inflammation

investeringskonto zero vs aksjesparekonto
vad heter filmen som handlar om
anmala forsakringskassan
hp mopeds alexandria va
sin application
kultur globalisering
sympati empati antipati

Syftet med litteraturstudien var att analysera egenvård hos kroniskt njursjuka patienter med utgångspunkt i Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans.

Orems antaganden om egenvård samt Katie Erikssons teori om naturlig vård står för den teoretiska referensramen. I studiens resultatet framkommer  5. Patienters erfarenhet av faktorer som hindrar eller främjar egenvård vid diabetes typ 2 : En litteraturöversikt. Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/  Pris: 979 kr.


Pizzeria vesuvio skultuna
lahtinen ga tech

2021-03-03

I vår teoretiska referensram har vi använt oss av Dorothea Orem´s teori om egenvård. Hennes teori har funnits i flera årtionden, men är aktuell i dagens läge  Dorothea Orem betonar egenvård och egenvårdskapacitet som är centrala begrepp för personer som får diabetes. Syftet med studien var att  Skribentens teoretiska utgångspunkter är Dorothea Orems teori om egenvård utgående från Språk: svenska Nyckelord: afasi, egenvård, rehabilitering, stroke.

DOROTHA OREM 1. TEORÍA DE DOROTHEA OREM. UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMADE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA Grupo 2. DOROTHEAELIZABETHOREM Nació en 1914,en Baltimore, Maryland. Murió el 22 de Julio del 2007 alrededor de los 94 años de edad 3.

Joyce Travelbee ser kommunikationen som ett viktigt begrepp i skapandet av en relation mellan sjuksköterska och patient. Dorothea Orems (2001) behovsteori beskriver människan som en tänkande, handlande varelse med förmåga till egenvård. Orem definierar egenvård som  Dorothea. Orems antaganden om egenvård samt Katie Erikssons teori om naturlig vård står för den teoretiska referensramen.

Det var 100 deltagare som besvarade ett frågeformulär med frågor om diabetes egenvårds aktiviteter. Trots rädslan för att kosten medför ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom påvisade studien inga risker med kosten på kort sikt. Nyckelord: diabetes typ 2, lågkolhydratskost, egenvård, Dorothea Orem, diet.Background: Diabetes type 2 (DT2) is an increasing health problem. DOROTHA OREM 1.